مدارک لازم جهت صدور کارت مباشرت


  • تکمیل و امضا قرارداد بین صاحب پروانه و مباشر
  • تصویر کامل شناسنامه و کارت ملی و پایان خدمت مباشر
  • عکس 3*4 سه قطعه
  • گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد