درمانگاه ها و مراکز بهداشتی

لیست درمانگاه ها و مراکز بهداشتی جهت مراجعه برای تست عدم اعتیاد


درمانگاه ها


 • درمانگاه دكمه چي : خيابان رسالت - خيابان كرمان جنوبي - كوچه شهيد سخاوت زرين قبا
 • درمانگاه شهيد نامجو : خيابان انقلاب - انتهاي خيابان شهيد نامجو - كوچه تيموري
 • درمانگاه شهيد نوري : دروازه شميران
 • درمانگاه شهيد هاشمي نژاد : خيابان قزوين - بعد از پل امامزاده معصوم - دوراهي قپان - ابتداي خيابان امين الملك
 • درمانگاه شهيد تقوي : خيابان مجاهدين اسلام - جنب بيمارستان شفا يحياييان - كوچه شهيد آقاجانلو - شهيد پور زرگري
 • مركز ريوي : ضلع جنوبي پارك شهر - خيابان بهشت
 • مركز بهداري كل ناجا : خيابان وليعصر - بالاتر از تقاطع ميرداماد - ضلع شمالي بيمارستان ولي عصر
 • بيمارستان وليعصر : ميدان ونك - خيابان ولي عصر
 • بيمارستان امام سجاد (ع) : خيابان انقلاب خيابان بهار شمالي

مراکز بهداشتی


 • مرکز بهداشتی شميرانات : خيابان شريعتي نرسيده به ميدان قدس مركز بهداشتي درماني طالقاني
 • مرکز بهداشتی شمال : خيابان شريعتي نرسيده به پل سيد خندان كوچه اشراقي
 • مرکز بهداشتی غرب : خيابان ازادي بلوار استاد معين خيابان دستغيب
 • مرکز بهداشتی شرق : خيابان دماوند ميدان وثوق خيابان امامت خيابان رضا جديدي
 • مرکز بهداشتی جنوب : خيابان وصال روبروي بانك ملي بزرگمهر شفيعي